משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שכיר או עצמאי - על מי נטל ההוכחה?

  על מי הנטל להוכיח יחסי עובד-מעסיק?

הנטל להוכיח קיומם של יחסי עובד ומעסיק מוטל על התובע (דב"ע (ארצי) נו/ 3-168 מדינת ישראל נגד רחל שלו [פורסם בנבו]  (28/8/97) .ע"ע (ארצי) תדיראן נגד קרסנטי (15/4/07).


ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים