משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שכיר או עצמאי - על מי נטל ההוכחה?

  על מי הנטל להוכיח יחסי עובד-מעסיק?

הנטל להוכיח קיומם של יחסי עובד ומעסיק מוטל על התובע (דב"ע (ארצי) נו/ 3-168 מדינת ישראל נגד רחל שלו [פורסם בנבו]  (28/8/97) .ע"ע (ארצי) תדיראן נגד קרסנטי (15/4/07).


ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה