משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

שאלות נפוצות

האם מותר לזמן עובד לשימוע כשהוא שוהה בימי מחלה?
חוק דמי מחלה קובע כי אין לפטר עובד בתקופת מחלה, ותקופת ההעסקה עצמה צריכה להימשך עד למיצוי ימי המחלה בתשלום. אולם, מעסיק יכול להודיע לעובד על כוונתו לפטר אותו בתקופת מחלה, ולבצע השימוע לאחר תקופת המחלה. למאמר המלא
האם יש לראות בזמן הנסיעה "זמן עבודה"?
הכלל הוא, אפוא, שזמן נסיעה אינו זמן עבודה ואינו מזכה בתשלום שכר עבודה אלא אם סוכם אחרת, או כאשר מדובר בזמן נסיעה הארוך משמעותית מזה שמביתו של העובד למשרדי/מחסן המעסיק. למאמר המלא
עד כמה משפיע שיקול מפלה כאחד ממכלול השיקולים ביחס לעובד?
חשוב לדעת שהפסיקה קבעה כי די בכך שהשיקול המפלה היה אחד השיקולים בקבלת ההחלטה כדי להכתים את ההחלטה כולה, גם אם נלוו אליו שיקולים ענייניים. למאמר המלא
איך אני יכול לדעת האם המעסיק אכן מפריש לי כספים לקופה?
עליך ליצור קשר עם חברת הביטוח בה מנוהלת קופת הפנסיה ולבקש דו"ח מפורט של ההפרשות החודשיות. לאחר מכן יש לעקוב באם ההפרשות בתלושי השכר אכן תואמים את ההפרשות בדו"ח הביטוח. למאמר המלא
מה לעשות אם המעסיק מנכה פנסיה מתלושי השכר אבל לא מפריש לי כפסים לקופה?
על רישום כוזב בתלושי השכר קובע חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 כי ניתן לפסוק פיצוי בסך של 5,000 ₪ עבור כל תלוש שכר. למאמר המלא
האם יש לי סיכוי לקבל את זכויותיי כשהחברה בהליכי פירוק/כשהמעסיק פשט רגל?
לא פעם נוצר מצב כי מקום עבודתנו נסגר כאשר הוא נותר חייב לנו סכומי כסף וזכויות סוציאליות. על מנת לגבות את החוב של מקום העבודה כלפינו ניתן לדרוש את פירוק החברה (בית העסק). למאמר המלא
מה חשוב שיהיה רשום בהסכם העבודה?
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 קובע חובה על מעסיק למסור הודעה על תנאי עבודה לעובד. למאמר המלא
האם "שעות טיסה" נחשבות "שעות עבודה"?
ככלל, שעות בהן עשה עובד דרכו אל מקום העבודה, אינן שעות בהן "עמד העובד לרשות העבודה" כלשון החוק ועל כן אינן מזכות בתשלום שכר. למאמר המלא
מה הגדרת המונח "שבת" לעניין שעות נוספות?
המונח "שבת" הנמנה עם ימי המנוחה, צריך שיתפרש כמשמעותו על פי המסורת היהודית, היינו מכניסת השבת בעת שקיעת השמש בערבו של יום שישי ועד צאת הכוכבים בערבו של יום השבת. למאמר המלא
האם מעסיק יכול לחייב עובד להיבדק אצל רופא מטעמו?
דין הוא כי דרישה של מעביד כי עובד יעמוד לבדיקה רפואית דורשת התייחסות בחוק או הוראה חוזית מפורשת, וגם אם קיימת כזאת - לא ניתן לכפותה על העובד. השאלה היא מה תוצאתו המשפטית של סירובה האמור של העובדת. למאמר המלא
טיפים למעסיק כדי להימנע מקנסות משרד הכלכלה
חשוב לדעת כי משרד הכלכלה פועל באכיפה מוגברת בדבר זכויות העובדים ובמידה ובוצעה חקירה על ידו אצל מעסיק ועלה כי המעסיק פועל בניגוד לחוק הגנת השכר ו/או שעות עבודה ומנוחה ו/או חופשה שנתית וכיוצ"ב, מטיל הוא קנסות כבדים על מעסיקים. למאמר המלא
הרעת תנאים בעבודה. מה אני יכול לעשות?
ראשית, יש לבחון שאכן מדובר על הרעת תנאים... רק לאחר שאכן ברור כי אכן מדובר בהרעת תנאים והעובד מעוניין בגינה לסיים את העבודה, יש לתת התראה סבירה למעסיק על כוונת העובד להתפטר בה ינמק את תנאי ההרעה ובאופן שבו ינתן למעסיק הזדמנות לעשות לתיקון המעוות. למאמר המלא
מתי ניתן לשלול פיצויי פיטורים?
ככלל, כספים ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או שהופרשו לקופת גמל לקצבה, אינם ניתנים להחזרה למעביד. למאמר המלא
לא שילמתי פנסיה לעובד. מה אפשר לעשות?
הפסיקה קובעת תשלום חלף פנסיה. יודגש כי ראוי להזדרז ולשלמו כדי לא להיגרר לתוספות על תשלום זה בגין הלנתו. למאמר המלא
חישוב פיצויי פיטורים.
עיקרון היסוד בחוק פיצויי פיטורים ותקנות פיצויי פיטורים הוא שסכום פיצויי הפיטורים מחושב על בסיס שכרו האחרון של העובד. למאמר המלא
לא עשו לי שימוע. למה אני זכאי?
הפסיקה דנה רבות במהותה של זכות השימוע כזכות הטיעון, אשר עומדת לכל אדם באשר הוא. חשוב לדעת שזכות השימוע איננה רק במגזר הציבורי, אלא גם במגזר הפרטי. למאמר המלא
אני עובר דירה. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
לא כל מי שעובר דירה למרחק העולה על 40 ק"מ ממקום עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים. רק אם יתמלאו התנאים האמורים בחוק, אזי יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורים. למאמר המלא
בהריון? זכויותייך נפגעו?
אל תיהיי אובדת עצות
פני כבר עכשיו אלינו לפתרונות
צור קשר
במילואים?
זכויותיך נפגעו?
אל תהיה אובד עצות פנה כבר עכשיו אלינו לפתרונות
צור קשר
החברה בפירוק?
המעסיק פשט רגל?
אל תהיו אובדי עצות פנו כבר עכשיו אלינו לפתרונות
צור קשר