משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

פרסום משרה

מעסיקים רבים מתלבטים כיצד לנסח מודעות בעניין פרסום משרה. לכאורה רשאי המעסיק לנסח את המודעה כראות עיניו. אולם החוק קובע מגבלות שונות בהקשר זה, ועל המעסיק להיות ער לאופן ניסוח המודעה.

 הכלל - חובת ציון בלשון זכר ונקבה, רבים ויחיד:

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 אוסר על מעסיק לפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צויינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.

 סייג:

כמובן, לא מדובר כאשר פרסום שכזה מתחייב מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

 איסור פרסום הצעת עבודה אשר קיימת הפליה בתוכנה:

חוק זה קובע גם איסור לפרסם הצעת עבודה שיש בה משום הפליה בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

 

  בית המשפט המחוזי הרשיעה חברה למיון והשמת כח אדם, אשר פרסמה מודעות חיפוש עובדים ובהן הדרישה לשירות צבאי או לאומי (תפ (ת"א) 1038/99‏ ‏ מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה נ' תפקיד פלוס בע"מ).

 מהאמור עולה כי על מעסיק חובה לשים לב לפרטי פרסום הודעת הדרושים, שלא תהווה הפליה לאיזה מגזר שהוא. עם זאת ככל שאופיו או מהותו של התפקיד או המשרה מחייב פנייה לציבור בעל מאפיינים מסוימים הרלוונטים לתפקיד, רשאי המעסיק לציין זאת במודעה. ממולץ לפנות לעו"ד מומחה בדיני עבודה בטרם ניסוח מודעת פרסום משרה הפונה לציבור מסוים. ניתן ליצור קשר עם משרד עורך דין דיני עבודה בירושלים העוסק בתחום זה.

"פרסום משרה - הגבלות והתרים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים