משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

פקיעת הוויזה מהווה עילה לתשלום פיצויי פיטורים

הלכה פסוקה קובעת כי "העסקתם של עובדים זרים מהגרי עבודה מותנית מאז ומתמיד ברישוי ובקבלת היתרים מרשויות השלטון. מאז ומתמיד תלויה קבלת היתרי ההעסקה בתנאים שונים, בין כאלה הקשורים במדיניות כללית, החלה על כלל ענפי המשק או על חלקם, ובין כאלה הנוגעים למעסיק הספציפי מבקש ההיתר... על חברת הבנייה שהפסיקה להעסיק את העובד מכורח החלטת הממשלה והוראות הנוהל החדש, חלה חובה לשלם פיצויי פיטורים לעובדים עם הפסקת קשרי העבודה ביניהם"

בע"ע (ארצי ) 137-08 מטין אילינדז - פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מ  (22.08.2010).

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים