משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

מכתב סיום העסקה

באילו נסיבות חובה על מעסיק למסור לעובד מכתב סיום העסקה. מהם הפרטים שעל מעסיק לציין במסגרת מכתב סיום העסקה? במאמר זה נשיב על שאלות אלו.


 סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 קובע כי המעסיק מחויב לתת לעובד, בעת סיום עבודתו, אישור בכתב בדבר תקופת העבודה.

פיטורים או התפטרות

אחת הטעויות הנפוצות בסוגיה זו היא, כי מכתב סיום העסקה צריך להינתן רק בעת פיטורים. אולם בפועל, חובה זו מוטלת על המעסיק ללא קשר לשאלה האם מדובר בפיטורים או בהתפטרות. למשל, כאשר העובד התפטר, עליו יהיה להגיש מכתב התפטרות למעסיק ולקבל מהמעסיק מכתב סיום העסקה. למכתב זה יש חשיבות רבה עבור העובד, למשל, בעת פנייה למוסד לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה, לשם קבלת דמי אבטלה. עובד שמעסיקו לא מילא חובה זו רשאי לפנות אל עורך דין מומחה בדיני עבודה ופיטורים ירושלים. במקרים דומים טיפל עו"ד אשר אביטן.

 מה כולל מכתב סיום העסקה?

להלן הפרטים שיש לכלול במסגרת מכתב הפסקת עבודה לדוגמא:

  • תאריך הוצאת המכתב;
  • פרטי העובד והמעסיק;
  • נסיבות סיום העסקה, קרי, האם מדובר בפיטורים או התפטרות;
  • תחילת מועד העבודה ומועד סיומה;
  • ציון תקופת ההודעה המוקדמת/ סיום לאלתר תוך מתן חלף הודעה מוקדמת;
  • חתימת המעסיק/מנהל על המכתב.

על המעסיק למסור לעובד את המכתב תוך 14 יום מיום עבודתו האחרון, או תוך 7 ימים מהיום שדרש העובד לקבל מכתב סיום העסקה, לפי המוקדם מביניהם. מעסיק שים לב: אי מסירת מכתב סיום העסקה כאמור, חושפת אותך לקנס כספי וכן לאפשרות של תביעת פיצוי מצד העובד.

לסיכום: בין אם מדובר בפיטורים או בהתפטרות החובה על המעסיק למסור לידי העובד מכתב סיום העסקה בתוך 14 יום מיום עבודתו האחרון של העובד, או תוך 7 ימים מהיום שדרש העובד לקבל מכתב סיום העסקה, על המכתב להיות עורך בהתאם למפורט לעיל.
"מכתב סיום העסקה - חובת המעסיק"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים