משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

לא תמיד רק שכר יסוד הוא הבסיס להפרשות

לעניין חישוב הפיצויים, יש לראות את התשלומים שקיבלה התובעת בגין דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חג ודמי מילואים כחלק מן השכר הרגיל. בהקשר זה נפסקו בעע (ארצי) 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בעמ - אלי אפרים, [פורסם בנבו] (12.11.08).

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים