משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

כתבי הגנה בדיני עבודה

 מדי יום מוגשות תביעות רבות בבתי הדין לעבודה, כנגד מעסיקים. הצעד הראשון והחשוב ביותר עבור המעסיק הנתבע, הוא הגשת כתב הגנה מקצועי ומקיף, באמצעות עורך דין מומחה. במסגרת כתב ההגנה יפריך עורך הדין את טענות העובד, יציג את גרסתו של המעביד להשתלשלות העניינים  ויביא לדחיית התביעה על ידי בית הדין, או לכל הפחות יצמצם את חבותו של המעסיק עד כמה שניתן.

 

 התפטרות או פיטורין?

חלק ניכר מן הסכסוכים המשפטיים בין עובד למעביד, מתנהלים סביב הסוגיה של נסיבות סיום יחסי העבודה. לא פעם, מגיש עובד תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, כאשר למעשה הוא אינו פוטר, אלא התפטר מהעבודה ובנסיבות אשר אינן מזכות אותו בפיצויים. טענת הפיטורים של העובד מלווה בדרך כלל גם בדרישה לפיצוי בגין אי עריכת שימוע ובתשלום חלף הודעה מוקדמת.

 

 במסגרת כתב ההגנה, יפרט עורך הדין בפרוטרוט את השתלשלות העניינים העובדתית ויפריך את טענת העובד כי הוא פוטר מעבודתו. משכך, החבות המשפטית הנטענת של המעסיק לתשלום רכיבי התביעה אינה מתקיימת והעובד יהיה זכאי אך ורק לכספים אשר נצברו בקרן הפיצויים, ללא כל השלמת תשלום מצידו של המעסיק. עם דחיית התביעה, חשוב לציין, העובד יחויב על ידי בית הדין לעבודה, לשלם למעסיק את הוצאות המשפט.

 

 טענת קיזוז

במסגרת תביעות רבות המוגשות נגד מעסיקים, בדיקה של עורך הדין מגלה כי עומדת למעסיק טענת קיזוז כנגד דרישותיו של העובד בכתב התביעה. טענת קיזוז מפחיתה משמעותית את גובה התביעה ולעיתים אף שוללת לחלוטין את חבות המעסיק. באלו מקרים יוכל המעביד לטעון לקיזוז במסגרת כתב ההגנה? למשל, כאשר העובד התפטר ללא הודעה מוקדמת. ישנם מצבים רבים בהם עובד מתפטר מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת למעסיק. במקרה שכזה, תעמוד למעביד טענת קיזוז בשל הנזק שנגרם לו עקב התפטרותו לאלתר של העובד. דוגמא נוספת היא תשלום ביתר. לא פעם, משבודק עורך הדין את תלושי השכר של התובע, מתגלה כי לעובד שולמו זכויות ביתר, למשל דמי חופשה, דמי הבראה וכיו"ב. אי לכך, ניתן יהיה לקזז מכל סכום בו מחויב המעסיק במסגרת כתב התביעה, את הסכומים ששולמו ביתר לעובד.

 

 קבלת ייעוץ משפטי שוטף

מעסיק – הוגשה נגדך תביעה? אתה זקוק לייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה, אשר ינסח כתב הגנה טוב וממצה, אשר יבא לדחיית התביעה כולה או להפחתת החבות. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי קבלת ייעוץ משפטי שוטף של עורך דין מקצועי, יכולה למנוע חלק ניכר מן התביעות המוגשות על ידי עובדים. הכיצד?

 

 ייעוץ משפטי באשר להסכמי עבודה וניסוח ההסכמים עצמם, קבלת חוות דעת לגבי שינויים בחקיקה והדרכה כיצד לנהוג וכן זמינות לשאלות והיוועצות עם עורך הדין בהתנהלות השוטפת, ידאגו לכך כי המעביד מתנהל כהלכה בכל הנוגע לזכויות עובדים וכך הוא מצמצם באופן ניכר את הסיכוי לתביעות. מרבית המעסיקים פונים לעורך דין לדיני עבודה רק כאשר מונחת בפניהם תביעה של עובד, בעוד שהדרך הנכונה לפעול היא לקבל ייעוץ משפטי שוטף וכך למנוע אפשרות בפתיחה בהליכים משפטיים נגד המעסיק ולחסוך זמן רב ועלויות כספיות. 

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים