משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

ייצוג מעסיקים

 דיני העבודה מטילים על ציבור המעסיקים חובות רבות ומדובר בתחום משפטי אשר חלים בו שינויים תכופים. על מנת לעמוד בהוראות הדין ולהתנהל באופן הוגן כלפי העובדים, על המעסיק לקבל ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה. במאמר זה נביא מספר סוגיות מרכזיות אשר כל מעסיק חייב להכיר ואשר ממחישות את חשיבותו של הליווי המשפטי.

 

 שינויים בחוקי העבודה

במטרה לשפר את מעמדם של העובדים בישראל, חלים לעיתים תכופות שינויים בדיני העבודה, אם באמצעות יצירת חוקים חדשים וביצוע שינויים בחקיקה קיימת ואם באמצעות פסקי דין, הקובעים הלכות חדשות. כל שינוי שכזה, היוצר זכויות נוספות לעובד, מטיל מטבע הדברים חבות על המעסיק. ליווי שוטף של עורך דין לדיני עבודה, יאפשר למעסיק להישאר מעודכן בכל עת ולקבל חוות דעת מקצועית וממצה כיצד עליו לנהוג, עת נכנס לתוקפו השינוי המדובר.

 

 מעסיקים שימו לב - אי מילוי חובותיכם כדין, חושף אתכם לתביעות עובדים בבית הדין לעבודה וכן לעיצומים כספיים. כדי להימנע מתרחיש זה הגוזל זמן רב וכסף ומכאן גם עלול לפגוע בהתנהלות העסקית התקינה, חשוב לקבל ליווי משפטי מקצועי.

 

 עריכת הסכמי עבודה

אחד הנושאים החשובים ביותר עבור המעסיק הוא חוזה העבודה, אשר נועד לקבוע את מסגרת יחסי העבודה בהיבטים אשר אינם מוסדרים בחוק ולהבהיר את חובותיו של העובד. על כן, במסגרת ייצוג מעסיקים, עורך הדין ינסח את הסכמי העבודה, כאשר כל הסכם מותאם אישית לסוג המשרה ולטיבו של התפקיד. עריכת הסכם עבודה מסודר מומלצת תמיד, אך לדבר חשיבות רבה עוד יותר כאשר מדובר על משרות אמון למשל ו/או במצבים בהם נדרש לכלול בהסכם סעיפים של אי תחרות ושמירה על סודות מסחריים.

 

 לא פעם, מעסיקים מקלים ראש בחשיבותם של הסכמי העבודה ולא פונים לייעוץ משפטי מוקדם מתוך רצון לחסוך את עלויות שכר הטרחה. במצב זה, נוצרים לא פעם חיכוכים מול העובד, אשר היה ניתן למנוע אותם וחמור מכך, המעסיק עלול למצוא עצמו מול שוקת שבורה בבית הדין לעבודה, עת סעיפי מפתח בחוזה נפסלים בשל אי חוקיות. על כן מעסיקים, זכרו: חוזה עבודה נועד להגן עליכם ולשמור על האינטרס העסקי שלכם ומשכך, אל תתפתו לערוך את ההסכם לבדכם ומסרו את המלאכה לעורך דין מקצועי.

 

 פיטורי עובד

דיני העבודה מטילים על המעסיק מספר חבויות בעת פיטורי עובד ואי מילואן כהלכה, חושף את המעסיק להליכים משפטיים. המעסיק מחויב בין היתר:

 

  1. לקיים את חובת השימוע כדין: לרבות מתן התראה מספקת לעובד על קיום השימוע.
  2. מתן הודעה מוקדמת: על פי סוג ההעסקה והוותק של העובד, כאשר למעסיק עומדת הזכות לוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופה זו ולשלם חלף הודעה מוקדמת.
  3. מסירת מכתב פיטורים לעובד וטפסים נוספים: כגון טופס 161 ומכתב שחרור כספים.
  4. תשלום יתרת הזכויות הסוציאליות: לרבות דמי הבראה ופדיון חופשה.
  5. תשלום פיצויי פיטורים: בהתאם לתחולתו או אי תחולתו של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.  

 

 לאור זאת, זקוק המעסיק לייעוץ וייצוג משפטי, במסגרתו יבחן עורך הדין מהם חובותיו של המעסיק בעת פיטורי העובד וינחה אותו כיצד לנהוג. בהקשר זה יצוין כי לא פעם בדיקה של עורך הדין מגלה כי לעובד שולמו זכויות ביתר וכך נמנע מן המעסיק לשלם יותר. לעיתים, ההפך הוא הנכון ובמצב שכזה, עורך הדין יבהיר למעסיק מהם חובותיו על מנת שלא יחטא בהפרת החוק ויסתכן בתביעה משפטית.

 

 זכויות נשים בהיריון

זוהי סוגיה משפטית נוספת המבהירה את חשיבותו של הליווי המשפטי, שכן דיני העבודה מעניקים זכויות ייחודיות לנשים בטיפולי פוריות ובתקופת ההיריון והלידה. בראשן, ההגנה מפני פיטורים ושינוי בתנאי ההעסקה ללא היתר וכן אפשרות להיעדר מן העבודה בתנאים מסוימים, ללא פגיעה בשכר. מעסיקים רבים אינם מודעים לזכויות הללו ומשכך, חשופים לתביעות, קנסות כספיים ואף הזמנה לחקירה במשרד הכלכלה. ייצוג משפטי מקצועי ימנע זאת ויגן על המעסיק בהתנהלותו השוטפת אל מול העובדות בשלבים השונים.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה