משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

זכאות להחזר הוצאות נסיעה

נפסק כי על העובד מוטל הנטל להוכיח זכאותו להחזר הוצאות נסיעה, מה היו הוצאותיו ומתי הוציאן בפועל.

(ר' דב"ע נו/ 64- 3 צדוק ויולט - גאולה בלדב,  ניתן ביום 10.9.1996).

 

עוד נפסק כי יש לנהוג בגמישות בעניין דרכי ההוכחה, כאשר ברור שהעובד היה זקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום העבודה.

(ר' דב"ע (ארצי) נא/3-60   עטאללה בלוט - תחנת דלק בר-כוכבא, [פורסם בנבו] ניתן ביום 15.8.1991.

 

כמו כן, כי: "עובד זכאי לתבוע ולקבל החזר הוצאות הנסיעה אותן הוציא בפועל, והדגש הוא על אותן הוציא בפועל".

(ר' דב"ע (ארצי) נו/3-46  רונית עלים נגד אטלס שירותי כוח אדם בע"מ, [פורסם בנבו] ניתן ביום 10.9.1996).

 

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים