משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

העסקת נוער ללא אישור רפואי

 סעיף 11 לחוק עבודת הנוער קובע כי "לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו".

 סעיף 33א לחוק עבודת הנוער קובע כי מעביד המפר את סעיף 11 לחוק דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז.
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה