משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

אפליה על רקע מילואים

 חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 אוסר על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.

 בתקופת העובד בשירות המילואים נאסר על המעסיק לפטרו, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה.

 יצא העובד לשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, נאסר על המעסיק לפטרו בלא היתר מאת ועדת התעסוקה החל מתחילת שירות המילואים ועד שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים. הועדה רשאית לתת היתר מטעמים מיוחדים שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.

 איסור חפיפה בין המילואים לבין ימי ההודעה המוקדמת:

עוד קובע החוק כי מניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו בתקופת שירות המילואים, ואם אלו היו יותר מיומיים, אף בתקופת 30 יום החל מתום שירות המילואים.

זכויות נוספות:

שימו לב, לעובד שנפגע בגין שירות המילואים עומדת זכותו לתבוע לא רק בגין החוק האמור אלא אף מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

 בפס"ד סע”ש 61242-12-14 עודד אבוקרט נ’ חברת נ.ערנט איי.קום בע”מ הוגשה תביעה מטעם עובד שעבד כמעט שנתיים כמהנדס תוכנה בחברה, 

נקרא לשירות מילואים פעיל בצוק איתן, חזר ופוטר. התביעה הוגשה על אפליה אסורה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988 ובניגוד לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט. כמו כן, על עריכת שימוע ופיטורין בניגוד לדין.
בנוסף, על אפליה בגין מילואים ועוגמת נפש, לאור העובדה לפיה כל העובדים קיבלו מתנה לחג, פרט לעובד זה.

בעניין זה פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כי יש לפצות את העובד במעל ל- 50,000 ₪ בגין התנהלות המעסיק.

 אין לפטר עובד בגין שירותו במילואים. באם מעסיק מעוניין לפטר עובד בתקופה של שלושים יום  מסיום שירות מילואים של העובד של יומיים רצופים, עליו להגיש בקשה למשרד הכלכלה. הפרה של חוק זה עלולה לחשוף את המעסיק לקנסות גבוהים במיוחד.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה