משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

אפליה בראיון עבודה

בעת ראיון העבודה מעסיקים נוטים לשאול את המועמדים שאלות רבות, אשר לדעת המעסקים חיוניות לבחינת התאמת המועמד לאופי המשרה, ולמהותה. יחד עם זאת, יש ושאלות מסוימת עלולת להוות אפליה פסולה ואסורה על פי הדין. 

 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 קובע איסור על מעסיק להפלות בקבלה לעבודה בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו. משרד עו"ד דיני עבודה תל אביב יוכל לבחון האם אכן עובד עבר הפליה אסורה בעבודה. במצב כזה יש להיעזר במשרד עו"ד אשר אביטן שטיפל במקרים דומים.

 עוד, נאסר על מעסיק לדרוש מדורש עבודה את הפרופיל הצבאי שלו.


 בפס"ד סעש (ת"א) 40058-09-13‏ ‏
לינוי דבח נ' עוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ בית הדין פסק כי הנתבעת לא קיבלה את התובעת לעבודה מחמת היותה בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את מלוא הפיצוי לפי החוק בסך 50,000 ₪.


 
בפס"ד סעש (ב"ש) 40925-07-13‏ ‏ לינוי דבח נ' שופרסל בע"מ קבע בית הדין כי הסרת מועמדותה של התובעת לתפקיד קופאית בשל היותה בהיריון היא הפליה פסולה האסורה על פי סעיף 2 לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. בית הדין האזורי לעבודה חייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך 25,000 ₪.


לסיכום, מן האמור עולה כי על מעסיק העורך ראיון עבודה לשים לב היטב לאופן עריכת ראיון העבודה. עליו להימנע משאלות העלולת להתפרש כאפליה כלפי מגזרים שונים


"אפליה בראיון עבודה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים