משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

איך לפרסם?

 הכלל - חובת ציון בלשון זכר ונקבה, רבים ויחיד:

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 אוסר על מעסיק לפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צויינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.

 סייג:

כמובן, לא מדובר כאשר פרסום שכזה מתחייב מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

 איסור פרסום הצעת עבודה אשר קיימת הפליה בתוכנה:

חוק זה קובע גם איסור לפרסם הצעת עבודה שיש בה משום הפליה בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

 הכרעת הדין בתיק תפ (ת"א) 1038/99‏ ‏ מדינת ישראל  משרד העבודה והרווחה נ' תפקיד פלוס בע"מ קבעה להרשיע חברה למיון והשמת כח אדם, אשר פרסה מודעות חיפוש עובדים ובהן הדרישה לשרות צבאי או לאומי. 


 על מעסיק חובה לשים לב לפרטי פרסום הודעת הדרושים, שלא תהווה הפליה לאיזה מגזר שהוא.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה